Marynarka Wojenna RP

Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej jest jedną z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych RP obok:

  • Wojsk Lądowych
  • Sił Powietrznych
  • Wojsk Specjalnych
  • Wojsk Obrony Terytorialnej

Jej zadaniem jest obrona Państwa przed zagrożeniami ze strony morza, ochrona żeglugi i interesów na terenie wód Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto współdziała ze Strażą Graniczną w ochranianiu morskiej granicy państwa. Pomaga ona również w ratowaniu ludzi. Specjalne jednostki działają poza granicami Polski. Marynarka Wojenna RP bierze czynny udział w międzynarodowych ćwiczeniach organizowanych przez Sojusz Północnoatlantycki.

Jak powstała Marynarka Wojenna RP?

Początek Marynarki Wojennej RP to pokonanie floty krzyżackiej na Zalewie Wiślanym w roku 1463 przez zaimprowizowane wtedy oddziały. Około 100 lat później bo w roku 1561 została powołana flota kaperska nazywana flotą strażników morza. Podjęto też próbę budowy pierwszego polskiego okrętu – galeonu o nazwie „Smok”, który został zwodowany w 1571 roku.

W historii Polski Marynarka Wojenna RP (portalmorski.pl) jest najbardziej znana ze swojego wyczynu we wrześniu 1939 roku, kiedy to przez 32 dni Polacy dzielnie bronili Helu przed natarciem wojsk niemieckich. Marynarze przygotowani byli do obrony przez 14 dni jednak dzięki swojej bohaterskiej postawie nie poddali się przez tak długi czas.

Dziś w swojej flocie Marynarka Wojenna RP ma:

  • okręty (fregaty, korwety, małe okręty rakietowe, okręty podwodne, niszczyciele min, trałowce, okręty transportowo-minowe, okręty wsparcia logistycznego, zbiornikowce, rozpoznania radioelektronicznego, ratownicze, hydrograficzne, szkolne)
  • samoloty
  • śmigłowce
  • artylerię przeciwlotniczą
  • morską jednostkę rakietową

W Gdynii możemy podziwiać okręt ORP Błyskawica, który dziś jest już obiektem muzealnym.

Aktualnie dowodzeniem Marynarką Wojenną RP zajmuje się Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.